IL Rindøl

IL Rindøls historie

IL Rindøls historie er lang, og vi skal ikke gå alt for dypt inn på alt som har hendt i lagets historie i denne artikkelen, men heller ta med det viktigste. Så får heller de som vil lese mer om historien, som startet i 1906, gå til anskaffelse av jubileumheftet som ble gitt ut i forbindelse med IL Rindøls 100-årsjubileum i 2006. Vi begynner med starten, som altså var i 1906. Da ble idrettslaget Nansen stiftet.
Les mer

IL Rindøls historie

Fra IL Nansen til IL Rindøl

I 1946 fikk Idrettslaget Nansen i en henvendelse fra Norges Idrettsforbund en henstilling om å skifte navn. Bakrgunnen for dette var at det fantes nok et idrettslag som bar samme navn, etter sigende stiftet før vårt lag, og etter gjeldende regler og praksis det lag som hadde rett til å bruke Nansen-navnet.
Les mer

IL Rindøls historie

Ski

Idrettslaget Nansen ble stiftet i Løfall krets for å ivareta og utvikle interessen for skiidretten her. Slik begynte det og slik skulle det bli i mange år. Skigrener det var oppslutning om var langrenn, hopp og kombinert. Nansen-løprene skulle etter hvert komme til å gjøre seg bemerket i landsrenn, fylkesrenn, kretsrenn og turrenn i tillegg til at aktiviteten på lokalt plan var stor.
Les mer

IL Rindøls historie

Rindølrennet

Rindølrennet ble startet som et av mange jubileums-arrangement i forbindelse med 75-årsjubileet i 1981. Det var før dette en rekke ideer til turrenn, både i samrbeid med Troll, og et renn fra øverbygda til Vinjeøra. Men Rindøl endte opp med å arrangere sjøl, fra Lomundsjø til Skogsletta.
Les mer

IL Rindøls historie

Fotball

Idrettslaget kom hovedsaklig til å drive med skiidrett i mange år. Fotballen trillet likevel i Øverbygda, hvor det fantes lag i hver krets. I Løfall var det Falk, senere Boktens fotballklubb, på Skogen var det Skogguten og i Lomundalen Storegut. Disse lagene hadde hver sin bane, om vi kan kalle dem det.
Les mer

IL Rindøls historie

Nedfallsfrukt

Midt på 1990-tallet ble laget Nedfallsfrukt et tilbud til "avdanka" Rindøl-spillere. Primus motor for laget, humørfylte Edvard Halgunset, med kunstnernavnet "Baresi", har hatt regien for opplegget.
Les mer

IL Rindøls historie

Håndball

Det er ikke så merkelig at aktiviteten i idrettslaget økte betydelig etter frigjøringen i 1945, og at folk sluttet opp om disse. Det var også i 1945 handballen kom i gang, til tross for vanskelige forhold den første tida. Også håndballen startet utenfor Nansen, i Løfall og Skogen kretser. Den første tiden ble det brukt en fotball å kaste med, og jentene brukte hele fotballbanen og elleve jenter på laget.
Les mer

IL Rindøls historie

Bordtennis

I løpet av høsten 1976 og våren 1977 ble bodtennis for alvor introdusert i bygda. For rindalinger flest var dette et forholdsvis nytt og ukjent ballspill. Fra idrettslagets side ble dette spillet introdusert som et tilbud til alle, gamle som unge. Våren 1978 ble IL Rindøl tatt opp som medlem i Norges bordtennisforbund.
Les mer

IL Rindøls historie

Friidrett

25. april 1982 kom det melding om at Rindøls søknad om opptak i Norges friidrettsforbund var godkjent. Noen stor deltakelse utenfor bygda har det ikke vært i friidrett, men i 1984 gjorde Fredleiv Myklegard en fin prestasjon i Trondheim Maraton. Den første deltaker i maraton i Rindøls historie. Han deltok også året etter og senket sin personlige rekord med hele 29 minutter.
Les mer

IL Rindøls historie

Barneidrett

I 1988 vedtok styret å ta et forsøksår med barneidrett, noe som kom i gang på høsten. Målgruppen var de under 10 år, og målet var å få alle barn i denne alderen i allsidig aktivitet - uten konkurranse.
Les mer

IL Rindøls historie

Bygg og anlegg

Helt fra starten i 1906 måtte idrettslaget ha en plass å holde til når idrettsaktivitet skulle utøves. I Løfall, som mange andre steder, var det skolehusa som bød seg fram i den utstrekning det måtte være mulig. Fram til etter krigen var det avholdt stevner og kamper rundt om på anlegg av variabel kvalitet rundt om i øverbygda.
Les mer

IL Rindøls historie

Lysløypa

Ønske om lysløype for laget og Øverbygda er av gammel dato, men først i 1978 ble det imidlertid arangert et møte på Skogsletta der lysløype var tema. Interessen var stor, og det ble satt ned en komite som skulle se på muligheten for å realisere dette.
Les mer

IL Rindøls historie

Lars Øye's vandrepremie

På jubileumsfesten i 1981 fikk laget overrakt en flott vandrepremie fra Lars Øye, sønn til lærer Lars Øye som var en av dem som var med og startet idrettslaget Nansen. Dette bar Lars fram som en hilsen fra sin avdøde far - og seg sjøl - til laget. Meningen var at dette skulle være en stimulans til aktive idrettsutøvere og andre innen laget.
Les mer