Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021, kl. 1900, i Attanova, Rindalshuset.

Årsmøte

Sakliste årsmøte 2021 RIL.pdf

Vedlegg til Sak 9.pdf

Årsberetninger og økonomi ligger under peker Årsmøte i menyen.

10. mars 2021

Årsmøte avholdes onsdag 17. mars 2021, kl. 1900, i Attanova, Rindalshuset.

Økonomirapporter til Årsmøte

7. mars 2021

Innkalling til årsmøte i Rindal IL

Styret kaller med dette inn til årsmøte i Rindal IL.

Årsmøtet avholdes onsdag 17. mars 2021, kl. 1900, i Attanova, Rindalshuset.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest søndag 28. februar, på e- post til Rindal IL: post@rindalil.no

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter, vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på Rindal ILs hjemmeside, www.rindalil.no, senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret Rindal IL

29. januar 2021