IK Rindals-Troll

I 1987 ble Sportsklubben Troll og Rindal IL slått sammen til Idrettsklubben Rindals-Troll. Stiftelsesdatoen ble satt til 13. august 1919, som var stiftelsesdatoen til Sportsklubben Troll.
I 1999 fikk klubben opprettet egne nettsider, og her finner du oversikt over aktiviteten i IK Rindals-Troll siden da og fram til sammenslåingen med IL Rindøl og Rindal Fotballklubb.