Styresammensetning Rindal IL pr. 20.03.2019

Arbeidsutvalget:

Funksjon Navn
Leder  
Nestleder - fungerende leder Bjørn Ranheim
Økonomi Synnøve Langli
Sekretær Jon Solem
Medlem Oddbjørn Heggem
Medlem (anlegg og hall) Einar Øyen
Medlem (barneidrett) Marit Ingeborg Bakk
Medlem Marie Lilleløkken
Funksjon Navn
Leder ski Håkon Solvik
Leder håndball Gro Baar
Leder friidrett Tor Jarle Bolme
Leder fotball Øyvind Dalen
Leder tursti Baard Gåsvand
Barneidrett Hovedstyret v/nestleder
Leder småtrolluka Rune Løfald
Funksjon Navn
Webredaktør Stian Bekken
Webredaktør Ann Elin Øyen Løfald
Funksjon Navn
Revisor Marit Mogset
Revisor Anne Norli
Funksjon Navn
Valgkomite Elmer Talgø
Valgkomite Gro Anita Midtlyng
Valgkomite Kristin Merethe Fosseide Bjørnås
Vara valgkomite Ann Kristin Tørset