Attanova, 20.03.2019

Referat fra Årsmøte 2018

Protokoll fra Årsmøte.

Referat fra årsmøtet i Rindal IL 20.03.2018

Her er årsmøtereferatet.

25. mars 2018 Les mer...

Årsmøte i Rindal IL 20. mars kl 19.30 i Attanova, Rindalshuset

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL.  
Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl 1930 i Attanova, Rindalshuset. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, 
og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møteg forslagsrett. For mer informasjon 
om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

12. mars 2018 Les mer...

Årsmøte i Rindal IL 20. mars

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL. Årsmøtet avholdes tirsdag 20. mars 2018 kl 1930 i Attanova, Rindalshuset.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til Rindal IL, post@rindalil.no .

23. januar 2018 Les mer...

Referat fra årsmøtet i Rindal IL 28.03.2017

Her er referat fra årsmøtet.

23. april 2017 Les mer...

Årsmøte i Rindal IL 28. mars kl 19.30 i Attanova, Rindalshuset

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL.  Årsmøtet avholdes den 28. mars 2017 kl 1930 
i Attanova, Rindalshuset. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én 
måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte-og forslagsrett. For 
mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen styret

21. mars 2017 Les mer...

Referat fra årsmøtet

Her er referat fra årsmøtet.

8. april 2016 Les mer...
Rindal IL

Årsmøte i Rindal IL 31. mars 2016

Årsmøtet avholdes i Rindalshuset torsdag 31. mars kl 19.30.

Sakliste

22. mars 2016 Les mer...

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

Vedlagt finner dere protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Rindal IL fra 25. februar 2016.

29. februar 2016 Les mer...

Ekstraordinært årsmøte 25. februar

Rindal IL innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 25. februar kl 19.30 i Rindalshuset.

Innkalling
Saksframlegg
Anleggsplan

11. februar 2016 Les mer...
john ole årsmøte 2015

Årsmøtet - oppdatert med referat

Rindal IL avholdt sitt årsmøtet i Attanova tirsdag 28. april. Det var et ordinært årsmøte uten de helt store sakene, men i tillegg til de ordinære årsmøtesakene kom verdensmester i ski-orientering Lars Hol Moholdt og fortalte og viste bilder fra sin karriere, og styreleder i Rindalshallen AS Odd Inge Løfald orienterte kort om fremdrift i byggingen av Rindalshallen.

5. mai 2015 Les mer...

Ekstraordinært årsmøte i Rindal IL - oppdatert med saksdokument

Det blir ekstraordinært årsmøte i Rindal IL torsdag 30. oktober kl 20.00.
Tema er Rindalshallen, se mer i vedlagte innkalling.

16. oktober 2014 Les mer...

Årsmøte i Rindal IL - oppdatert med årsmeldinger

Onsdag 23. april var det årsmøte i Rindal IL.

John Ole Aspli ble valgt til ny leder, i tillegg består hovedstyret av disse: ny nestleder Jorunn Løset Løfald (inn for Lisbet Lillevik), økonomi  Ingrid Landsem Lilleløkken (inn for Tove Holsæther Bolme), sekretær Line Flåtten (gjenvalg) og 1. styremedlem Oddbjørn Heggem (gjenvalg). 2. og 3. styremedlem  Åge Jonli og Eirik Tørset var ikke på valg.

Årsmøtereferat

Årsmeldinger

Se ellers hva Trollheimsporten skriver om årsmøtet.

8. mai 2014

Referat fra Ekstraordinært årsmøte

8. desember 2013