Takk fra byggekomiteen for Tørsåsløa

Byggekomiteen for Tørsåsløa ønsker å takke alle som har bidradd i prosessen fram til den nye Tørsåsløe.
Tørsåsløa inne
Tusen takk til alle som har bidratt !

Tørsåsløa, som ble bygget i 1968/69, ble revet på selveste FN-dagen den 24. oktober 2007.
Styret i IK Rindals-Troll utpekte en byggekomite bestående av Jostein Grytbakk, Johan Landsem, Marvin Røen og Lasse Skjølsvold.

For å kunne starte selve byggearbeidet på nyåret 2008 ble det utført en del forberedende grunnarbeid, før snøen kom, høsten 2007.

Den 19.11.07 forelå byggetillatelsen fra Rindal kommune.
Byggesett ble innkjøpt fra Rindalshytter AS og første dugnadsdag var 11.01.08.
Takket være rekordoppslutning om dugnadsarbeidet kunne vi innlevere ferdigmelding den 21.02.08!
Offisiell åpning fant sted på den tradisjonelle Tørsåslødagen med sportsandakt og Telenor-cup den 2.mars.

Praktisk talt alle som ble innkalt til dugnad stilte opp. I tillegg kom flere som ikke var innkalt, slik at oppmøteprosenten var over 100.
Til sammen ble det utført ca. 830 dugnadstimer av 52 personer.
Flere av disse var vante håndverkere. Uten disse ville nok byggearbeidet tatt vesentlig lengre tid.
I tillegg sørget 27 damer for at dugnadsgjengen fikk rikelig med utsøkt mat; snitter, vafler og kaker.

Den nye Tørsåsløa vil følge tradisjonen videre med å ha åpent hus 24 timer i døgnet 365 dager i året.

På vegne av IK Rindals-Troll vil vi takke alle som har bidratt i kjempedugnaden, og vi håper at Tørsåsløa blir godt besøkt i tiden fremover!
Vi retter også en stor takk til Rindal Sparebank for NOK 100.000.- i pengestøtte, El-Co AS for solcellepanel og avansert lysanlegg, T-Komponent AS for flotte møbler, Murmester Per Skjølsvold for ovn og murarbeidet, Storås Trevare AS for støtte til vinduer og dører, Bolme Indremisjon for kjøkken og Rognskog Bil for utvendig beis.


Byggekomiteen for ny Tørsåsløe

Rindal, 3. mars 2008


Jostein Grytbakk Johan Landsem Marvin Røen Lasse Skjølsvold