Randi Holte og Atle Norli etter salget av Skogsletta

Skogsletta solgt

7. januar ble salget av Skogsletta markert ved en liten tilstelning. Kontrakt ble underskrevet og kjøpesummen (kr. 1,-) høytidelig overrekt.

På bildet ser vi selger Atle Norli (Rindal IL) og kjøper Randi Holte (Skogsletta Grendalag)

For leie av Skogsletta forsamlingshus må du fra nå ta kontakt med Skogsletta Grendalag. Info finnes på www.skogsletta.no.