Skistyret pr. 2020

Skistyret Rindal IL

Alle henvendelser gjøres til ski@rindalil.no.

 
Håkon Solvik (leder)
Johan Landsem (nestleder)
Pål Sande
Mali Beate Norli
Lars Bakken Røen
Ingrid Øyen