Samarbeidsavtale Rindal Sparebank

Rindal Sparebank viderefører samarbeidsavtalen med Rindal IL for 2 nye år fra 1. januar 2024, med en betydelig økning  i støtten i neste periode. 

Dette er et kjærkomment bidrag for Rindal IL. 

Bilde: Magne Bjørnstad, Banksjef i Rindal Sparebank og Bård Inge Romundstad, styreleder i Rindal IL signerer ny samarbeidsavtale. Foto: Rindal Sparebank.