Viktig info for løpere og ledere

Parkering

Vi ber om at løpere og ledere parkerer ved Rindalshuset (Skulegata 2B, 6657 Rindal), der det er garderobe. Gangavstand til og fra arena (ca 450m). Følg merkinga. Ved dårlig vær kan Rindalshuset brukes som oppholdsrom. Når du kommer etter FV 340 (Rindalsvegen), er det skiltet avkjørsel til Rindalshuset. Det er dessuten skiltet «Til garderobe». Rindalshuset er åpent fra kl 0900.
 

Løpskontor åpnes kl 09.00

Løpskontoret ligger ved arenaen ved det lett synlige matteltet. Se for øvrig skisse av stadionområdet her.
 

Startnummer/avkryssing

Hentes på løpskontoret seinest 1 time før start ved personlig frammøte. Avkryssing skjer samtidig. Etter dette anses løperen som ikke møtt. NB: Hver løper får 2 startnummer og ei databrikke. Den skal innleveres etter endt løp. For MS og KS vil det være siffer på det startnummeret som skal festes på ryggen. For de andre vil det være påført J16, J17, KV 40-45 osv. Startnumrene skal bæres synlig på drakta og skal ikke brettes.
 

Opprop

Det vil bli opprop 10 minutter før hver start.

 

Løypa

Rundløype på 1 og 3 km som vil være ferdig merket lørdag kl 1500. NB: De som skal løpe 10 km, starter med 1,5 runder inne på stadion. Øvrige startfelt løper rett ut. Se for øvrig løyper. Ved oppvarming og nedjogg, ta hensyn til de som er i konkurransesituasjon.
 

Premieutdeling

Det utdeles medaljer i alle klasser. I tillegg utbetales pengepremier til de tre beste senior menn og kvinner etter følgende skala: Kr 5.000,-, kr 3.000,- og kr 2.000,-. Medaljeseremoniene er oppdelt i tre «bolker». Se tidskjema.  Tidskjemaet er satt opp stramt, så vi ber utøverne være på plass til rett tid.

Garderobe/dusj

Åpen garderobe i Rindalshuset søndag fra kl. 0900. Se for øvrig under Parkering.
 

Matsalg

Det er salg av mat og drikke i Matteltet ved stadion. Det selges bl a baguetter.
 

Spesiell info for ledere og trenere

Vi selger inngangsbilletter. Derfor bør ledere og trenere som har krav på gratis inngang, be om å få tilsendt Adgangskort på forhånd. Mer info her.