Påmelding

Påmelding skal skje elektronisk her:

Påmeldingsfrist: 04.10.2016 kl 23:00.

Startkontingent kr 150,-. Kr 30,- i tillegg for engangslisens for de som ikke har helårslisens.

NB: Elektronisk påmelding medfører at man automatisk havner i riktig klasse. Senior og veteranklassene 35-49 år, stiller i samme startfelt. Det vil bli ei resultatliste for NM-senior uansett klasse, samt klassevise resultatlister. I tillegg til medaljer i egne veteranklasser, vil derved de beste veteranene kunne konkurrere om medaljene i seniorklassen.

Hvem er startberettiget i norske mesterskap?

Klubbrepresentasjon
Deltagerne må være medlemmer av lag tilsluttet NFIF, dvs. utøveren må være medlem av et lag som har betalt kretskontingenten. De som tidligere har konkurrert for en "ikke-godkjent" klubb, er umiddelbart klar for deltagelse ved å tegne medlemskap i en klubb som er godkjent av NFIF.

Starttillatelse for ikke-norske statsborgere
Skal en ikke-norsk statsborger innvilges starttillatelse i norske mesterskap, må det søkes om dispensasjon i hvert enkelt tilfelle. Søknad sendes NFIF.

14. april 2016 Les mer...

Akkreditering ledere/trenere

En viktig inntektskilde for oss vil være salg av inngangsbilletter. Men hver klubb, som har deltagere, har krav på gratis inngang for ledere og trenere etter pkt 21.6 i Reglement og retningslinjer ved norske mesterskap. Alle lag har som minimum rett på adgangstegn til en trener og en leder. «Påmelding» til Kjetil Fagerholt på epostadresse kjetil.fagerholt@iot.ntnu.no  og du vil få tilsendt adgangstegn.

27. september 2016 Les mer...