Premiering

Det utdeles medaljer i alle klasser. I tillegg utbetales pengepremier til de tre beste senior menn og kvinner etter følgende skala: Kr 5.000,-, kr 3.000,- og kr 2.000,-.

Medaljeseremoniene er oppdelt i tre «bolker». Se tidskjema.  Tidskjemaet er satt opp stramt, så vi ber utøverne være på plass til rett tid.