Styresammensetning 2012

Arbeidsutvalget    
Navn  Telefon  E-post
leder     
Atle Norli  911 31 307  atle.norli@sutra.no
nestleder    
Oddbjørn Heggem  412 05 362  neere@online.no
økonomileder    
Pål Sande  920 90 471

 palsande1@hotmail.com    

sekretær    
Line Flåtten    Line-Therese.Flatten@trondheim.kommune.no
styremedlem    
Jo Trønsdal Bævre    
styremedlem    
Ann Kristin Tørset  997 02 949 a-k-toer@online.no
 Avdelingene    
ski    
Håkon Solvik    
håndball    
Anne Løseth    a-loese@online.no
trim/tursti    
Harald Solvik  932 28 227  solvik@svorka.net
friidrett    
Jan Romundstad  905 78 940  jan@rindalslist.no
fotball    
Rune Løfald  976 82 820  rlofald@online.no