Bli medlem

Årsmøtet 2023 vedtok disse satsene for aktivitetsavgift og medlemskontingent for 2024.

Medlemskontingent (for alle aldre) : kr 150,-

Navn og fødselsdato må være påført (dette har med klubbadmin å gjøre).
Det skal søkes om medlemskap gjennom Minidrett.no og deretter betales gjennom min idrett sine hjemmesider.

Hvis en ikke bruker MinIdrett skal det sendes følgende opplysninger til medlemsansvarlig@rindalil.no

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Adresse
  • E-post (hvem skal ha fakturaen)
  • Moblnr.
  • Navn på foresatte

Aktivitetsavgift:

1.-10 klasse (2023:for fødte 2007-2017): Kr 900,-
Junior - 17-20 år (i 2003:for fødte 2003-2006):     Kr 2100,-
Senior - 21 år og eldre ( i2023: for fødte 2002 og tidligere):Kr 2600,-
Senior - fotball:  Kr 3150,-
Ekstra aktivitetsavgift for fotball (gjelder alle lag):Kr 350,-