Rindals-Troll_150x150

God jul fra IK Rindals-Troll!

IK Rindals-Troll ønsker å takke alle sine støttespillere, samarbeidspartnere, æresmedlemmer, medlemmer og aktive for sitt bidrag og innsats for klubben i 2012.
18. desember 2012 Les mer...
Rindal%2BIL%2Bstyret_715x486

Stiftelsesårsmøte - Rindal IL vedtatt

Det ble i kveld holdt stiftelsesmøte for det nye idrettslaget i bygda, som altså er en fusjon mellom IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal FK.

Det var møtt opp 53 medlemmer fra de tre lagene. Etter at leder for samarbeidsstyret Atle Norli hadde orientert litt om bakgrunnen for møtet, ble John Ole Aspli valgt til møteleder. Det nye laget ble vedtatt uten diskusjoner, og navnet ble vedtatt til Rindal IL.

Oppdatert med møteprotokoll

13. desember 2012 Les mer...

Rindal IL - det nye fleridrettslaget i bygda!

Som følge av at det måtte et nytt årsmøte til i IK Rindals-Troll for å vedta en sammenslåing med Rindøl, samtidig som lederkabalen tok lenger tid enn først forutsatt, kom ikke prosessen rundt sammenslåingen skikkelig i gang før etter ferien i år.

30. september 2012 Les mer...
Fjerning av stein rundt traseen.

Dugnad

I dag har det vært dugnad i idrettslaget.
22. september 2012 Les mer...
Deler av samarbeidsgruppa

I gang med sammenslåinga

Styrene i de tre idrettslaga i Rindal, IL Rindøl, IK Rindals-Troll og Rindal FK, er i gang med arbeidet om å samle idretten i bygda i en felles klubb og hadde møte i kveld.
22. august 2012 Les mer...
ny Småtrolluka logo_150x121

Trollbanen blir ikke næringsareal

Kommunestyret i Rindal vedtok torsdag kveld at man i denne planperioden ikke skal ta deler av Trollbanen til nærings/serviceareal. Derfor ser vi nå frem til å utvikle dette området til den brede aktiviteten vi har innen fotball i Rindal. Og ikke minst er arrangementet Småtrolluka sikret ett stort nok området. For å arrangere Småtrolluka så må vi ha ett areal tilsvarende nåværende størrelse på Trollbanen.

23. juni 2011 Les mer...
Innbydende forhold

Frivillig løypeavgift - takk

Turstigruppa vil med dette takke alle bidragsytere for støtte i forbindelse med årets innsamlingsaksjon .
27. mai 2011 Les mer...

IK Rindals-Troll støtter kunstgressbane i Rindal

IK Rindals-Troll styrebehandlet hvordan klubben kunne bidra for å få til kunstgressbane i Rindal allerede på styremøte 24. august. Det var etter møte mellom lederene i de 3 største idrettslagene og kommunen 19. august. Der det fra kommunens side ønsket å vite hva idrettslagene kunne bidra med for å realisere en kunstgressbane i Rindal. Følgende ble bestemt på styremøte:

 Vi ønsker at Rindal kommune tar ansvaret for å organisere et forprosjekt for å gjennomførte det arbeidet som er beskrevet i møtereferatet.
IK Rindals-Troll vil stille med personell for å delta i gjennomføringen av forprosjektet.
15. oktober 2010 Les mer...
Jostein Grytbakk, Jon Sveen og Harald Solvik

Fotoarkivet til "Trollposten"/"Rindalstrolle"

For kort tid siden mottok IK Rindals-Troll v/ Jostein Grytbakk og Harald Solvik et brev fra Jon Sveen. Fra brevet siterer Jostein følgende:
27. september 2010 Les mer...