Styresammensetning Rindal IL pr. 18.03.2021

Arbeidsutvalget:

Funksjon Navn
Leder Jim Børset
Nestleder Bjørn Ranheim
Økonomi Marie Lilleløkken
Sekretær Maren Rønning
Medlem Lars Mikkelsen
Medlem (anlegg og hall) Ole Solvik
Medlem (barneidrett) Vigdis Opøien
Funksjon Navn
Leder ski Håkon Solvik
Leder håndball Berit Okstad
Leder friidrett Tor Jarle Bolme
Leder fotball Øyvind Dalen
Leder tursti Baard Gåsvand
Barneidrett Marit Ingeborg Bakk
Leder småtrolluka  
Leder Rindal Anleggsdrift AS Ole Solvik
Leder Rindalshallen AS Georg Aune
Funksjon Navn
Webredaktør Stian Bekken
Webredaktør Eli Landsem Solvik
Funksjon Navn
Kontrollkomite medlem Gudrun Løseth
Kontrollkomite medlem Edel Heggem
Kontrollkomite vara Jonas Rognskog
Funksjon Navn
Valgkomite leder Oddbjørn Heggem
Valgkomite medlem Gro Anita Midtlyng
Valgkomite medlem Kristin Merethe Fosseide Bjørnås
Valgkomite medlem Gunnhild Strupstad