Aktivitetsplan Camp Trollheimen - Skiskole 2022

 

Dag Tidspunkt Økt Gruppe Øvelse
Torsdag . 17:00     Oppmøte og registrering - Rindal Skole
  17:45     Opprop første økt
  18:00 1 1 og 2 Barmark - Spenst og hurtighet
    1 3 og 4 Barmark - Hinderløype og myrfotball
  19:30     Bading Tjønna
  21:00     Kveldsmat
Fredag  08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Rulleski fristil - Sprintøkt i rulleskiløypa
    1 3 og 4 Rulleski fristil - Trafikkregler og basisløype ved skolen
  12:00     Lunch
  13:00     Bading Tjønna
  14:30 2 1 og 2 Barmark - Hinderløype og myrfotball
    2 3 og 4 Barmark - Spenst og hurtighet
  17:30     Middag - Gryterett
  19:00     Kino i amfiet
  21:00     Kveldsmat
Lørdag  08:30     Frokost
  09:30 1 1 og 2 Rulleski fristil - Basisløype ved skolen
    1 3 og 4 Rulleski fristil - Svinging, ploging og stopp
  12:00     Lunch
  14:30 2 1 og 2 Mesternes mester
    2 3 og 4 Mesternes mester
  16:00     Bading Tjønna, til 17:00
  17:30     Middag - Taco
  19:00     Ski-quiz
  21:00     Kveldsmat
Søndag 08:30     Frokost
  09:30 1 Alle Langtur barmark i Åsainn (2 - 2,5 timer)
  12:30     Lunch og avreise

Planen er oppdatert 26. juli 2022.

 

Rulleskitrening for barn

Oppstart av rulleskitrening for unger er et tema det er mange meninger om, og Norges Skiforbund anbefaler ikke rulleski som treningsform før 14-15 års alder. Å lære mestring av rulleski i "den motoriske gullalderen" anser vi likevel som veldig verdifullt. Når de yngste skal prøve seg på rulleski vil fokus derfor være på lekbasert aktivitet og basisferdigheter som bremsing/ploging, stopping og balanse, samt trafikksikkerhet. Rulleskiaktiviteten vil i hovedsak foregå i rulleskiløypa, på gangveier og avgrensede og oversiktlige steder. Alle øktene er også rettet mot fristil.