Ski

IL Rindøls historie

Idrettslaget Nansen ble stiftet i Løfall krets for å ivareta og utvikle interessen for skiidretten her. Slik begynte det og slik skulle det bli i mange år. Skigrener det var oppslutning om var langrenn, hopp og kombinert. Nansen-løprene skulle etter hvert komme til å gjøre seg bemerket i landsrenn, fylkesrenn, kretsrenn og turrenn i tillegg til at aktiviteten på lokalt plan var stor.

Det største skinavn i klubben er så utvilsomt Torvald Heggem. Hans navn er første gang nevnt da han i 1919 som tolvåring fikk delt førsteplass i et lagsrenn. Ti år senere, i 1929, finner vi ham igjen som kongepokalvinner i Gråkallen. Torvald startet i kombinert klasse B, men slo samtlige deltakere og fikk kongepokalen. Samtidig som dette var den første kongepokalen som skibygda Rindal fikk, var dette også hans største prestasjon som Nansen-løper. Han meldte seg allerede i 1932 inn i Orkanger IF. Han vant senere ytterligere tre kongepokaler og er blitt tildelt Gråkallmedaljen, Adolf Hitlers Ærespris og Dagpostens gullmedlaje, og var nok en av landets beste skiløpere på 30-tallet.

En av de som førte den gode arven videre, var Lars Norli. Han kunne vise til flere gode resultater utover hele 50-tallet.

I senere år har ikke klubbens seniorløpere maktet å hevde seg i samme grad, tross god aktivitet i skiavdelinga.

Utover 80 tallet er det stor aktivitet i skiavdlinga, som arrangerer lokalkretsrenn med god deltakelse, tross dårlig vær flere år. Stor aktivitet var det også med turrenn, både i vårt eget Rindølrenn, men også deltakelse i andre turrenn. 18. januar 1987 markerte på en måte en ny tid. Rindøl arrangerte lokalkretsrenn på Skogsletta, og for første gang var det "fri stil" i alle klasser. I tillegg ble det arrangert tre poengrenn samt Rindølmesterskap dette året. Alle med mellom 50 og 60 deltakere.

Utover 90-tallet går aktiviten i skiavdelinga noe ned, men det arrangeres jevnt og trutt poengrenn, klubbmesterskap og Rindalsmesterskap. I 1995 ble Rindøl for første gang på lang tid representert utenfor kommunen i hopprenn. I 1998 sto det nye skileikeanlegget nesten ferdig, og det ga en ny oppsving for skiavdelinga. I sesongen 1999/2000 hadde Rindøl to deltakere i hopp og kombinert.

Utover 2000-tallet har aktiviteten vært jevn i de yngste klassene, mens de eldste har blitt færre og de som har satset har gått over til IK Rindals-Troll.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet til IL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: