Rindølrennet

IL Rindøls historie

Rindølrennet ble startet som et av mange jubileums-arrangement i forbindelse med 75-årsjubileet i 1981. Det var før dette en rekke ideer til turrenn, både i samrbeid med Troll, og et renn fra øverbygda til Vinjeøra. Men Rindøl endte opp med å arrangere sjøl, fra Lomundsjø til Skogsletta.

Det første Rindølrennet gikk 21. mars 1981. Hele 160 trimmere deltok. Deltakelsen økte for hvert år, og foreløpig deltakerrekord ble det i 1987 med 511 deltakere. I 1989 ble det bygd hengebru over Tiåa, så nå kunne alle komme seg trygt over elva.

På grunn av snømangel vinteren 1990/91 var det uråd å komme seg opp i gardbergsfjellet etter den opprinnelige traseen, og løypa ble lagt om, og gikk på Rørdals-sia med matstasjon på ekrene til Lars Gåsvatn. Tilbakemeldingen var gode, og løpa ble permanent lagt om.

I 1993 kom et tidsskille i Rindølrennets historie. Det startet med store snømengder dagen før rennet, og rennet ble utsatt. Det ble vedtatt å flytte rennet slik at det ble start og innkomst på Skogsletta. Og det er slik vi kjenner løypa i dag.

De store dagene for turrenn er nok forbi, og deltakelsen har godt jevnt og trutt nedover de siste årene, med færrest deltakere i 2000. Da var det 110 deltakere. Antallet har stabilisert seg på rundt 160 de siste årene.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet til IL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: