Lysløypa

IL Rindøls historie

Ønske om lysløype for laget og Øverbygda er av gammel dato, men først i 1978 ble det imidlertid arangert et møte på Skogsletta der lysløype var tema. Interessen var stor, og det ble satt ned en komite som skulle se på muligheten for å realisere dette.

Det første de måtte gripe an var å finne en trase for løypa, som burde ha en nær tilknytning til huset, og være lang nok til formålet. Etter flere befaringer både sommer og vinter, fant en et brukbart alternativ på sydsia av Tiåa.

Det ble lagt ned et stort arbeid for å få på plass det økonomiskemed søknader både til idrettskretsen og kommunen. Mye planlegging og en enorm dugnadsinnsats gjorde at lysløypa, med trase, stolper og lys og bru over elva gikk godt økonomisk, og det var et stort øyeblikk da lysbryteren ble skrudd på for første gang i 1980.

Lysløypa har 41 lyspunkt og er 2,5 km lang, og ligger som et fint tilbud til alle som vil trene eller trimme noe i vinterhalvåret.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet til IL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: