Løypekart

Løypa består av to runder på hhv. 1 og 3 km. Klassene 11-14 år løper 1 km-runden, mens klassene 15-16 og 17-18 løper 3 km-runden. Junior og senior løper 6 km = 2 runder à 3 km. Her kan du finne et kart over Rindal sentrum med løypetraséer.

Les mer...
Tjønna

Luftfoto over løypeområdet

Under ser dere bilder over området løypa går i.
Les mer...

Løypebeskrivelse

Løypa går i all hovedsak på sti, med innslag av gress, asfalt og grus. Nærmere beskrivelse med bilder følger under.
Les mer...