Innkalling til årsmøte i Rindal IL

Til medlemmene i Rindal IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Rindal IL. 

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 1900 i kantina, Rindal Skole.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 10. mars til Rindal IL, post@rindalil.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Rindal ILs hjemmeside, www.rindalil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Rindal, 15. februar 2024

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret