Fra IL Nansen til IL Rindøl

IL Rindøls historie

I 1946 fikk Idrettslaget Nansen i en henvendelse fra Norges Idrettsforbund en henstilling om å skifte navn. Bakrgunnen for dette var at det fantes nok et idrettslag som bar samme navn, etter sigende stiftet før vårt lag, og etter gjeldende regler og praksis det lag som hadde rett til å bruke Nansen-navnet.

Ikke lenge etter kommer en ny henstilling fra Idrettsforbundet i samme sak. De valgte tillitsmenn i Nansen valgte denne gang å kjempe for å beholde Nansen-navnet, men etter en ganske omfattende korrespondanse mellom de to parter, ble det klart at de ikke hadde noe annet valg enn å velge nytt navn. Det ble derfor på en ekstra generalforsamling i 1948 bestemt at det nye navnet skulle være IL Rindøl.

----------------------------------

Dette er et utdrag fra jubileumsheftet til IL Rindøl som kom ut i forbindelse med 100-årsjubileumet i 2006. For mer info om Rindøls historie anbefaler vi dette heftet.

Les mer om Rindøls mangfoldige historie i artiklene under: