Utleie

Retningslinjer og priser for utleie av Rindalshallen

Generelt

Rindalshallen er åpen for utleie til idrettslag/foreninger, offentlige institusjoner, næringsliv og privatpersoner.
All annen bruk enn idrettsaktivitet må godkjennes av Rindalshallen AS.
All utleie skal bestilles / registreres på forhånd, og dette administreres av Rindalshuset på vegne av Rindal IL. Lag og organisasjoner med organisert idrettsaktivitet har fortrinnsrett framfor private leietagere.

 • Henvendelse om leie og bestilling skjer til:
  Rindalshuset v/Kari Mette Skjølsvold på epost:
  kari.mette.skjolsvold@rindal.kommune.no eller tlf/sms: 91579282. All leie skal bekreftes før bruk.
  Oversikt over leie og ledig kapasitet finnes på vår oversikt over treningstider på rindalshallen.no
  • Leiesatser
   Idrettslag/foreninger, offentlige institusjoner, næringsliv:
        Hel hall kr. 600.- pr. time.
        Halv hall kr. 350,- pr. time.
        Dagleie hel hall kr. 4000.-.

Individuell leie

Ledig halltid kan benyttes av privatpersoner/grupper som «individuell leie». 
Det skal da være en ansvarlig over 18 år til stede. Det vil være mulig for flere å leie hallen samtidig. Ved avtalt leie kvitteres/lånes det ved behov ut nøkkelbrikke fra Rindalshuset.

 • Individuell leie til idrettsaktivitet:
  • Leie ved ledig halltid er gratis for aktive medlemmer i Rindal IL som betaler aktivitetsavgift.
  • Leie ved ledig halltid for enkeltpersoner/grupper som ikke betaler
   aktivitetsavgift er kr. 50.- pr. pers over 18 år. Barn under 18 år gratis.
  • For leietagere uten tilgang til brikke skal leie bestilles og brikke hentes i Rindalshusets åpningstid.
   - Faktura for leie blir utsendt i etterkant.
  • For leietagere med nøkkelbrikke skal navn på ansvarlig person, antall personer og ønsket tid sendes til Rindalshuset på epost kari.mette.skjolsvold@rindal.kommune.no før hallen tas i bruk.
   - Leie betales til VIPPS # 888707 - Rindalshallen

 • Individuell leie til private arrangementer
  Leie ved ledig halltid for privatpersoner til private arrangementer. (bursdager og tilsvarende). Ved matservering skal møterom med kjøkkenkrok nyttes.
  - Leiesats som hel hall, inkluderer kjøkken, opptil 2 timer; kr. 600,-
  - For leie av bare møterom faktureres halv hall; 350,- kroner.

Hallreglement

Leietager er ansvarlig for, og dekker, all skade som oppstår på utstyr, inventar, faste installasjoner eller selve bygget.

Utleier er ansvarlig for at leier er kjent med ordensregler og branninnstruksen som gjelder for Rindalshallen