Rindal Løpskarusell 2017 – Datoer fastlagt

Rindal Løpskarusell arrangeres i år for femte gang. I fjor deltok 51 løpere i ett eller flere løp. Dette er noe mindre enn de tre første årene, så vi håper antallet tar seg opp til gammel nivå igjen. Spesielt antall voksne deltagere bør øke.

Målet er at dette skal være et uhøytidelig lavterskeltilbud uten at konkurransemomentet skal være for stort. Men de som har deltatt tidligere kan «konkurrere» mot sin egen tid. Du kan sjekke tidligere tider her: http://www.rindalil.no/historikk.351145.no.html 

Alle som planlegger å delta i St Olavsloppet, bør ta Løpskarusellen som trening. For de yngste er det nyttig å «lære» seg hvor langt 3-4 km er.

Datoene blir slik:
- Løp 1, Litjlina (Torshall): Fredag 5. mai kl. 18.00
- Løp 2, Tjønna: Fredag 16. juni kl. 18.00

- Løp 3, medio august (endelig dato bestemmes seinere)

Noen hovedpunkter:

  • Fellesstart uansett alder og kjønn, alle i en klasse med alfabetisk resultatliste.
  • Ingen nedre aldersgrense (start vurderes i samråd med foreldre).
  • Løpskarusellen er åpen for alle.
  • Påmelding ved start. Startnummeret som man får første løpet, skal man beholde og bruke i de resterende løp.
  • Saft å få ved innkomst.
  • Det legges opp til at dette skal være et enkelt arrangement, ingen startkontingent og ingen premiering (det kan imidlertid dukke opp noen overraskelser).
  • Ad resultatlista: Alle som bruker lengre tid enn 7 min pr km, vil som eksempel, få registrert 21 min som sluttid i ei løype på 3 km. De som bruker lengre tid enn 7 min pr km, og vil ha registrert sin tid, registrerer den på egen klokke.

 LØYPER:

  • Løp 1: Torshall (Litj-Lina) 2,9 km. Vi løper kortløypa i Lina Roindt, dvs etter gangvegen østover, ned om Trøa og Rinnvollen. Opp om Evjen og derifra etter gangvegen til Torshall.
  • Løp 2: Tjønna. To runder dvs 3,8 km. Løypa går opp fiskbeinsbakken, slik at traseen blir 100% lik løypa i klubbmesterskapet.
  • Løp 3: Skogsletta to «runder», dvs 4,2 km. Terreng.

 

Både ved Tjønna og på Skogsletta, kan man hoppe av etter en runde. Man blir da registrert som deltager, men vil ikke få registrert tid.

 

Kontaktperson for løpskarusellen er Kjetil Fagerholt, 975 68497 eller kjetil.fagerholt@ntnu.no