Møte håndball og turn

Arrangør: Berit
: Rindalshallen
Tid: onsdag 5. oktober 19:00